VISI SEKOLAH

Ke Arah Pemantapan Sahsiah Pelajar Dan Kecemerlangan Akademik 2020

 

MISI SEKOLAH

Menyemai Dan Membangunkan Pendidikan Rabbani Untuk Membina Sahsiah Dan Kecemerlangan Pelajar Bagi Memenuhi Aspirasi Falsafah Pendidikan Yayasan Islam Kelantan