1. BAHAGIAN A

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 1. Pengetua : En. Abd Haris@ Mohd Nasir b Ghazali
 2. Naib Pengetua : Puan Saloma Bt Abdullah
 3. Naib Pengetua II : En. Mohd Rawi Bin Che Omar
 4. Setiausaha : Puan Shamsuzana Bt Ismail
 5. Bendahari : En. Mohd Khalil b Ramli

 

2) Jawatan Kuasa Pendaftaran & Rekod

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi             : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha                   : Puan Wan Minah Bt Wan Hassan

AJK

1) Puan Robiah bt Daud

2) Puan Wan Aida Madiha Wan Abdullah

Senarai Tugas:

 • Mengurus pendaftaran murid yang baru ke dalam buku pendaftaran sekolah dan memberitahu murid tentang nombor pendaftaran mereka
 • Mengendalikan pertukaran murid keluar masuk bersama dengan guru tingkatan yang berkenaan.
 • Mengatur dan menempatkan murid ke tingkatan masing-masing.
 • Menyelia buku jadual kedatangan murid supaya tiap ruangan dan butir-butir peribadi murid tercatat atau di tulis dengan betul oleh guru-guru tingkatan.
 • Menyimpan rekod bilangan murid masuk dan bilangan murid keluar setiap masa.
 • Menyimpan rekod perangkaan murid mengikut aliran masing-masing dari semasa ke semasa.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarah oleh pengetua / guru besar dari semasa ke semasa.

 

3) Jawatan Kuasa Pembangunan & Hartabenda Sekolah

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi             : Penolong Kanan

Setiausaha                   : En. Shaari Yusoff

AJK                              :

1) Puan Norizan Bt Che Amat

2) En Mohd Khalil b Ramli

3) Puan Noriah bt Taib

 

Senarai Tugas:

 1. Melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Yayasan Islam Kelantan, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah.
 2. Merekodkan semua penerimaan / pembelian dalam Daftar Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat.
 3. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan.
 4. Mengenalpasti keperluan perabot.
 5. Memastikan system inventori dilaksanakan.
 6. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan / akhir tahun.
 7. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu.
 8. Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat.
 9. Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan            perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda yang akan dikenakankepada murid.
 10. Memastikan guru memberi kerjasama sepenuhnya menjaga keselamatan harta benda sekolah.

 

4) Jawatan Kuasa Penyeliaan Kantin Sekolah

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha        : Ustazah Noriah Bt Taib

AJK                   :

1) Puan Khadijah bt Hamat

2) Puan Norizan Bt Che Amat

Senarai Tugas:

 • Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Yayasan Islam Kelantan, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia.
 • Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
 • Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat- syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan.
 • Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard), makanan yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya.
 • Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan.
 • Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.
 • Memastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah.
 • Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.
 • Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron, tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia.
 • Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji/kain muslin/ disimpan dalam bekas yang bertutup
 • Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.
 • Memastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.
 • Memastikan murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.
 • Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin.
 • Menyampaikan laporan bulanan kepada pengetua / guru besar / guru penolong kanan HEM tentang prestasi kantin.
 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan perbincangan dari semasa ke semasa.
 • Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.
 • Menjadi penasihat warden kantin (sekolah berasrama):
 • Merancang dan menyelaras tugas warden kantin.
 • Meneliti laporan warden kantin.
 • Mengambil tindakan ke atas kes-kes yang dilaporkan oleh warden kantin.

 

Guru Kantin

 • Bertanggungjawab menubuhkan jawatankuasa kantin yang terdiri dariguru-guru dan murid-murid.
 • Memastikan kebersihan dan ketenteraman di kantin sentiasa terkawal
 • Menjadi perunding di antara pihak sekolah dengan pemajak.
 • Melaporkan kepada pengetua / guru besar sebarang kerosakan di kantin.
 • Memastikan kebersihan serta mutu makanan terjamin.
 • Memahami sepenuhnya kandungan peraturan yang dikenakan kepada pemajak supaya jika ada apa-apa yang menyalahi undang- undang/peraturan dapat diketahui dengan segera.
 • Menjadi ahli jawatankuasa tender kantin.
 • Menentukan peraturan kesihatan dipatuhi oleh pihak pemajak.
 • Memastikan murid-murid tidak membeli makanan di luar kawasan sekolah semasa persekolahan.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / guru besar dari semasa ke semasa.

 

5) Jawatan Kuasa Kelab Guru

Penasihat  : Tuan Pengetua

Pengerusi  : Puan Noorizan bt Harun

Setiausaha : Puan Cikgu Norizan Che Amat

Senarai Tugas:

 • Mengadakanmesyuarat bagi membincangkan program-program tahunan dan menetapkan yuran / sumbangan
 • Menjadiorang perantaraan antara staf dengan pengetua / guru
 • Merancangprogram untuk meningkatkan kebajikan
 • Bertanggungjawabmenjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik
 • Bertanggungjawabmengadakan majlis perpisahan untuk staf yang akan bertukar / pencen dan menyambut staf
 • Bertanggungjawabmengeluarkan sagu hati kerana kemalangan atau melangsungkan perkahwinan dan waris staf yang meninggal
 • Bertanggungjawabmengelolakan Hari Guru dengan kerjasama Guru-guru
 • PenolongKanan dan Lembaga
 • Bertanggungjawabmengelolakan pertandingan / kegiatan sukan atau riadah untuk
 • Memastikansemuaguru dan staf sokongan menjadi ahli.
 • Membantupihaksekolah menguruskan lawatan terancang / lawatan sambil belajar untuk meningkatkan profesionalisme keguruan dan
 • Bertanggungjawabmengelolakanjamuan akhir tahun untuk semua
 • Memastikanguru-gurumengisi borang laporan minit curai setiap kali selesai

 

6) Jawatan Kuasa Kedai Sekolah

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi  : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha       : Puan Wan Minah Bt Wan Hassan

Bendahari       : 1) Puan Wan Aida Madiha W. Abdullah

 

Senarai Tugas:

 • Mengatur rancangan jangka panjang dan jangka pendek serta menentukan pelaksanaannya.
 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali.
 • Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang ditetapkan oleh undang- undang kecil koperasi.
 • Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan baik dan betul.
 • Memastikan buku stok sentiasa kemaskini.
 • Memastikan kewangan diuruskan dengan baik.
 • Memastikan laporan kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar ke pihak pembangunan koperasi sebelum mesyuarat agung
 • Mewujudkan hubungan dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan.

 

Setiausaha Koperasi / Kedai Sekolah:

 • Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat.\
 • Menyediakan dan      menyampaikan           laporan            serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat.
 • Menyimpan daftar nama ahli serta buku laporan kegiatan dan surat mesyuarat yang berkaitan
 • Menentukan tarikh, masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan Pengerusi
 • Menyediakan dan mengedarkan agenda mesyuarat sebelum mesyuarat diadakan kepada ahli dan menyediakan bahan keperluan untuk mesyuarat.
 • Membantu pengerusi memberikan maklumat dan penerangan.
 • Memastikan daftar kehadiran ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mesyuarat untuk edaran seterusnya.
 • Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh ahli lembaga pengarah atau pengerusi dari semasa ke semasa.
 • Bendahari Koperasi / Kedai Sekolah:
 • Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta membuat pembayaran mengikut arahan lembaga.
 • Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan.
 • Memastikan wang tunai dalam tangan pada satu-satu masa tidak melebihi RM200.00 (atau yang ditetapkan oleh Lembaga).
 • Menyediakan resit, baucer dan dokumen sokongan untuk bayaran dan menyimpannya dengan baik.
 • Mengemaskini semua buku-buku akaun koperasi supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik.
 • Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak pembangunan koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung.
 • Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkodkan.

 

Juru Audit Dalam:

 • Memeriksa akaun-akaun koperasi sekali sebulan.
 • Memeriksa buku tunai koperasi dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman lembaga pengarah koperasi.
 • Melaporkan kewangan koperasi dalam mesyuarat agung.

 

7) Jawatan Data & Komputer

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha       : En Mohd Zulfadhli b Abd Nasir

AJK                   :

1) En Mohd Khalil b Ramli

2) Puan Norizan Che Amat

3) Puan Shamsuzana Bt Ismail

 

8) Jawatan Kuasa Sekolah Rendah

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi  : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha       : En Mohd Rawi b Che Omar

AJK                   :

1) Puan Noriah Bt Taib

2) Puan Robiah bt Daud

3) En Sahabudin Muhamad

 

 1. BAHAGIAN B

KURIKULUM

1.1) Jawatan Kuasa Akademik

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi  : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha       : En Mohd Zulfadhli Abd Nasir

AJK                   :

1) Puan Shamsuzana Ismail

2) Puan Wan Minah Bt Wan Hassan

3) Puan Norizan Bt. Che Amat

4) En Shaari Bin Yusoff

Senarai Tugas:

 • Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai.
 • Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran.
 • Mencadangkan, membina dan mengurus bahan bantuan mengajar (BBM).
 • Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran.
 • Merancang strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP).
 • Menetapkan garis panduan penyediaan rancangan kerja
 • Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan jadual waktu.
 • Mengadakan mesyuarat.
 • Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi murid
 • Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan.
 • Mengesan dan memastikan supaya sukatan dan rancangan pelajaran dilaksanakan dengan sempurna.
 • Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan.
 • Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru.
 • Mengkaji analisa keputusan peperiksaan awam dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan jangka panjang bagi mengatasi kelemahan.
 • Mengkaji dan menilai buku-buku kerja dan buku tambahan yang digunakan oleh murid-murid untuk menentukan kesesuaian dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan.
 • Berusaha untuk memperbanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan disekolah.
 • Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran.
 • Menggalakkan guru-guru menggunakan komputer serta internet dalam pengajaran dan pembelajaran.
 • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / guru besar dari semasa ke semasa

 

1.2) Jawatankuasa Kecemerlangan

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi             : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha                   : En Shaari b Yusoff

AJK                              :

1) En Sahabudin Muhamad

2) En Zulfadhli b Abd Nasir

3) Puan Shamsuzana bt Ismail

4) En Mohd Idris b Fauzi

 

Senarai Tugas:

 • Memberi kefahaman kepada guru dan ibu bapa tentang :
 1. Pemilihan elektif ke arah kecemerlangan.
 2. Pendedahan ke arah persiapan awal dan ke arah kejayaan hidup.
 • Peranan sekolah dalam membimbing murid.
 1. Peranan Unit Bimbingan dan Kaunseling.
 2. Peranan Kumpulan Sokongan di luar sekolah ke arah kecemerlangan.

 

 • Cadangan Program :
 1. Taklimat kepada semua guru, murid dan ibu bapa berkaitan peperiksaan dan syarat pensijilannya.
 2. Sesi dialog bersama guru dan ibu bapa.
 • Edaran bahan kepada guru / pelajar / ibu bapa.
 1. Borang mata pelajaran elektif.
 2. Syarat pensijilan.
 3. Pakej elektif yang ditawarkan di sekolah.
 • Analisis pencapaian peperiksaan awam.
 • Ujian personaliti / minat / nilai murid.
 1. Program motivasi :.

Motivasi kerjaya dan pendidikan tinggi.

 1. Kemahiran belajar.
 2. Pengurusan diri.
 3. Pendedahan maklumat (lawatan).
 4. Sistem mentor-mentee.
 5. Dan lain-lain.

 

1.2) Jawatan Bahasa Arab

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi             : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha                   : Puan Khadijah bt Hamat

AJK                               :

1) En Sahabudin Muhamad

2) Puan Robiah b Daud

3) Puan Wan Aida Madiha W. Abdullah

 

Senarai Tugas:

 • Ketua Panitia/Jabatan Bahasa Arab:
 1. Bertanggunggjawab mengadakan dan mempengerusikan mesyuarat Panitia Bahasa Arab dan Kelas Khas Bahasa Arab (KKBA).
 2. Menyelaras dan memantau aktiviti dan fail Panitia dan KKBA.
 • Melakukan pencerapan proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) guru-guru Arab / Ugama.
 1. Memastikan proses PdP di dalam kelas KKBA adalah menggunakan bahasa Arab sekurang-kurangnya 60% bagi guru-guru Arab / Ugama
 2. Menghantar laporan Panitia dan KKBA ke Yayasan Islam Kelantan.

 

 • Ketua Penasihat Persatuan Bahasa Arab:
 1. Bertanggungjawab menghadiri mesyuarat dan taklimat Liqa’ Nadi Mursyid al-Lughah.
 2. Mengadakan mesyuarat dan perjumpaan dengan AJK.
 • Menguruskan program dan aktiviti yang dirancang.
 1. Melaksanakan program dan aktiviti yang dirancangkan.
 2. Memantau perjalanan program dan aktiviti yang dilaksanakan.
 3. Menyediakan laporan program dan aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan.
 • Mendokumentasi setiap program yang telah dilaksanakan.

 

 • Cadangan Program :
 1. Panitia Bahasa Arab
 2. Taklimat panitia
 • Mesyuarat panitia
 1. Kelas khas bahasa Arab
 2. Bengkel kecemerlangan peperiksaan (PT3, SMU dan SPM)
 3. Kursus pengukuhan guru dan pelajar
 • Bengkel mata pelajaran bahasa Arab
 • Persatuan Bahasa Arab

 

 • Program persatuan
 1. Hari bahasa Arab
 2. Minggu bahasa Arab
 • Kem bahasa Arab
 1. Pertandingan Acara Ilmiah Bahasa Arab
 2. Nasyid Tasrif
 3. Kalam Jamaei
 • Dikir Arabi
 • Syarahan Bahasa Arab
 1. Kuiz Bahasa Arab
 2. Kuiz Dini
 3. Multimedia Bahasa Arab
 • Menyebar bahan penerbitan bahasa Arab ( waqfah, qutuf minanba’ dll)
 • Mengagih CD / DVD bahasa Arab
 • Melaksanakan rakaman program bahasa Arab
 1. Pencerapan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab bagi guru-guru Arab / Ugama.

 

2) Ketua- Ketua Panatia mata pelajaran

 • Melayu : Puan Noorizan bt Harun
 • Matematik : Puan Shamsuzana Bt Ismail
 • Inggeris : En Zulfadhli bin Abd Nasir
 • Sains             : En Shaari Bin  Yusoff
 • Bahasa Arab             : Ust. Moh, Rawi bin Che Omar
 • Agama              : Ust Mohd Rawi bin Che

 

Senarai Tugas

 • Bertanggungjawabmeningkatkan mutu dan prestasi pencapaian akademik dalam setiap
 • Membincangkan hal-hal yang berikut :
 1. Rancanganpelajaran dan pengajaran yang diselaraskan antara guru dalam sesuatu tingkatan yang
 2. Buku
 • Sukatanpelajaran dan huraian atau dokumen standard kurikulum & pentaksiran (DSKP) yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli
 1. Mutuserta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
 2. Peperiksaandan
 3. Bank
 • BahanBantu
 1. Kerja
 2. Rancangan AkademikSekolah Jangka Panjang dan Jangka
 3. Prestasimurid dalam pelajaran dan berusaha untuk mendapatkan strategi pengajaran inovatif dan boleh mendorong serta mengerakkan kecenderungan para murid terhadap
 • SasaranKerja Utama (SKU) Panitia mata
 • Menjagakeselamatan dan kebersihan bilik-bilik khas (jika ada) dan alat-alat bagi mata pelajaran yang ada dan menyediakan peraturan
 • Melaksanakanrancangan lima tahun akademik
 1. Menyediakansenarai nama guru yang menyediakan kertas soalan peperiksaan dan memeriksa skrip murid bagi setiap peperiksaan yang
 • Menyelenggarakanfail panitia, minit mesyuarat, surat menyurat dan rekod rekod yang
 • Mengkajidan menganalisis keputusan peperiksaan murid dan mengambil langkah untuk mengatasi kelemahan pengajaran dan
 • Memilihdan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan tambahan yang sesuai dengan keperluan para murid dan kegunaan guru guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber
 • Bekerjasamadan bertukar-tukar pengalaman serta kepakaran dengan panitia sekolah
 1. Mengadakandan mempengerusikan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya tiga kali setahun dan dihantar salinan minit mesyuarat kepada
 • Bekerjasamadengan guru-guru mata pelajaran lain untuk menyiapkan
 • Menyeliaanggaran perbelanjaan
 • Bertanggungjawabterhadap pembelian dan penerimaan barang-barang.
 • Menentukanbuku-buku kerja yang hendak digunakan setelah diadakan mesyuarat dengan guru-guru

 

 

3) Jawatan Kuasa Peperiksaan Umum

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha        : En Mohd Zulfadhli Bin Abd Nasir

AJK                   : 1) Puan Shamsuzana Ismail

2) Puan Wan Minah Bt Wan Hassan

 

Senarai Tugas:

 

Setiausaha Peperiksaan :

 1. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.
 2. Menyediakan jadual Penggubal Soalan.

iii.        Menguruskan percetakan, pembahagian dan tempat menyimpan kertas soalan.

 1. Memastikan keselamatan.
 2. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan dan disusun mengikut:
 3. Mata pelajaran.

 

 

 1. Kelas.
 2. Bilangan murid.
 3. Tarikh peperiksaan.
 4. Guru mata pelajaran.
 5. Memastikan skema jawapan disediakan oleh panel penggubal soalan.

vii. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan.

viii. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan.

 1. Menetapkan tarikh perjumpaan ibu bapa dengan guru untuk membincang kemajuan murid.
 2. Merancang pelaksanaan semua jenis     peperiksaan    dalaman (peperiksaan penggal, ujian bulanan, ujian lisan dan peperiksaan percubaan) dengan menentukan hal-hal berikut :
 3. Tarikh dan takwim
 4. Jadual waktu peperiksaan.
 5. Menyediakan senarai nama guru yang menyediakan soalan dan memeriksa kertas jawapan setelah ditentukan oleh Panitia Mata Pelajaran.

xii. Mengemaskini stok peralatan peperiksaan.

xiii. Menguruskan penyediaan dewan peperiksaan.

xiv. Mengurus penyediaan borang kemasukan peperiksaan awam.

 1. Menyediakan senarai nama untuk ujian lisan semua peperiksaan awam.

xvi. Menyempurnakan segala borang maklumat yang dikehendaki oleh pihak-pihak tertentu mengenai keputusan peperiksaan.

xvii. Menganalisis keputusan-keputusan peperiksaan dan menghantar laporan peperiksaan kepada YIK.

xviii. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / guru besar dari semasa ke semasa.

 

Penyelaras Semua Peperiksaan (Awam dan Dalaman) :

 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan peperiksaan kepada guru tingkatan.
 2. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah/Borang Sementara) untuk diisi oleh murid dengan kerjasama guru tingkatan.
 • Menghadiri taklimat peperiksaan yang dianjurkan oleh YIK, JPN dan Lembaga Peperiksaan.
 1. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru tingkatan
 2. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PSKI / PT3 / SMU / SPM / STAM / MUET.
 3. Memasukkan data murid ke dalam komputer dan membuat salinan untuk YIK, JPN, Lembaga Peperiksaan dan sekolah.
 • Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan semua peperiksaan:
 1. Analisa kertas soalan.
 2. Borang kewangan.
 3. Borang keterangan yang tidak memiliki kad pengenalan.
 4. Borang-borang lain yang berkaitan.
 • Menentukan dewan / bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan.

 

 1. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik / dewan peperiksaan.
 2. Menyediakan kertas bangku calon yang ditampal di atas meja
 3. Menyediakan bahan dan peralatan peperiksaan yang mencukupi.
 • Menyediakan papan tunjuk arah dan peringatan peperiksaan untuk digunakan semasa peperiksaan.
 • Menyediakan jadual pelaksanaan ujian lisan semua peperiksaan yang berkaitan.
 • Menyediakan bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada.
 1. Bekerjasama dengan guru kanan mata pelajaran / ketua panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali / pendidikan seni.
 • Penyelaras semua peperiksaan awam mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat.
 • Mendapatkan 3 set soalan semua peperiksaan untuk rujukan sekolah.
 • Menyelaras persediaan sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM).
 • Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan ketua panitia mata pelajaran.
 1. Slip peperiksaan awam boleh dilamina sebelum diedar kepada calon untuk mengelak dari rosak tempoh masa peperiksaan agak panjang.
 • Mengedarkan analisis keputusan peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan oleh guru-guru memulih dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

 

5) Jawatan Kuasa PT3

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi            : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha                    : Puan Shamsuzana Bt Ismail

AJK                               : 1) En Mohd Zulfadhli Abd Nasir

2) En Mohd Khalil b Ramli

 

6) Jawatan Kuasa KSSR

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi            : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha                    : En Mohd Zulfadhli b Abd Nasir

AJK                               : 1) Puan Robiah bt Daud

: 2) Puan Wan Aida Madiha bt Wan Abdullah

 

7) Jawatan Kuasa UPSR

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi            : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha                    : Puan Wan Aida Madiha bt Wan Abdullah

AJK                               : 1) Puan Robiah bt DauD

 

8) Jawatan Kuasa PBS (Men)

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi                        : Penolong Kanan

Setiausaha                    : Puan Wan Aida Madiha bt Wan Abdullah

AJK                               : 1) En Mohd Khalil b Ramli

 

9) Jawatan Kuasa PSKI

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi                       : Penolong Kanan

Setiausaha                    : En Mohd Idris b Fauzi

AJK                               : Puan Wan Aida Madiha bt Wan Abdullah

 

10) Jawatan Kuasa Jadual

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi                        : Penolong Kanan

Setiausaha                   : En  Zulfadhli Mohd Nasir

AJK                               : 1) Puan Shamsuzana Bt. Ismail

 

Senarai Tugas:

 1. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru.
 2. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran.
 3. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai.
 4. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu.
 5. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal.
 6. Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok.
 7. Menentukan guru tingkatan berdasarkan kelas yang diajar.
 8. Memastikan jadual waktu induk, jadual dan jadual guru ganti disediakan.
 9. Membuat pindaan jadual jika perlu.
 10. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada pengetua / guru besar dan dipaparkan untuk makluman semua.
 11. Mengkaji keperluan guru pada sesuatu masa berpandukan bilangan matapelajaran dan opsyen guru mata pelajaran dan lain-lain lagi.
 12. Merancang dan menyediakan senarai nama guru, mata pelajaran yang diajar, jumlah waktu mengajar dan kelas yang diajar kepada pengetua /guru besar untuk kelulusan.

 

7) Jawatan Kuasa Buku Teks (SPBT)

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi                        : Penolong Kanan

Setiausaha                   : Puan Norizan Bt Che Amat

AJK                               :

1) En Mohd Khalil Bin Ramli

2) Puan Khadijah Bt Hamat

 

Senarai Tugas:

–           Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks:

 1. Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun.

 

 1. Pembahagian tugas.

iii.        Taklimat untuk guru tingkatan.

 1. Pembahagian tugas pentadbiran.
 2. Buku stok (ikut tingkatan).
 3. Pengedaran / pengumpulan.

Vii        Buku rosak / hilang.

viii.       Menubuhkan pasukan bertugas SPBT (pelajar)

.

–           Borang permohonan SPBT

 1. Mengedarkan borang kepada setiap murid.
 2. Borang yang lengkap dikumpul oleh guru tingkatan dan diberi kepada guru SPBT.

iii.        Menyemak dan memastikan setiap borang itu disi dengan betul.

 1. Membuat penyiasatan jika terdapat keraguan mengenai kesahihan butir-butir dalam borang tersebut.
 2. Membuat satu senarai murid dan mengasingkan borang SPBT bagi murid-murid yang layak dan menerima buku teks SPBT.
 3. Mengambil tindakan ke atas kes-kes rayuan, jika ada.

–           Mesyuarat Jawatankuasa SPBT

 1. Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh pengetua / guru besar / guru penolong kanan HEM bagi menentukan murid-murid yang layak mendapat bantuan bagi tahun semasa.

 

–           Keputusan permohonan pelajar

 1. Mengedarkan senarai nama murid yang layak dan gagal kepada guru tingkatan.

 

–           Membuat pesanan buku

 1. Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke biro buku teks.
 2. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).

iii.        Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.

 1. Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut

jadual.

 

–           Pengedaran

 1. Mengedarkan mengikut tingkatan.
 2. Menentukan tarikh pengedaran.

iii. Mengesan kelancaran pengedaran.

 1. Mendapatkan borang dari murid yang baru masuk / bertukar sekolah.
 2. Mengedarkan buku kepada murid-murid yang baru masuk.
 3. Memastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah murid yangbertukar.

vii. Memastikan guru tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua murid yang layak.

viii. Memastikan semua guru tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT / borang G mengikut jadual.

 

– Pengurusan Rekod dan Dokumen

 1. Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis.
 2. Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tingkatan).

iii. Senarai tugas guru – pengedaran / pengumpulan.

 

 1. Menyimpan rekod buku, hapuskira, rosak, hilang.

 

– Pengurusan Keselamatan Buku

 1. Memastikan ada bilik operasi SPBT sekolah (BOSS).
 2. Mengurus BOSS

iii. Membuat peraturan penggunaan BOSS.

 1. Peraturan mengedarkan ke sekolah lain.
 2. Memastikan murid membalut buku SPBT dengan pembalut plastik.

 

– Pengurusan Pemulangan SPBT:

 1. Menentukan tarikh pemulangan mengikut tingkatan.
 2. Menyediakan senarai guru bertugas mengikut tarikh/ tingkatan.

iii. Melapor kepada pengetua / guru besar / guru penolong kanan HEM tentang proses pemulangan:

 1. Peratur rosak / hilang.
 2. Guru bertugas.
 3. Hapus kira.
 4. Kekurangan.
 5. Menyemak bilangan buku yang dipulangkan supaya sama dengan bilangan buku diterima pada awal tahun.

 

– Pengurusan Stok dan Inventori:

 1. Surat menyurat kepada biro buku teks dan Jabatan Pendidikan Negeri.
 2. Menyimpan invois, bil dan pengesahannya.

iii. Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.

 1. Mengemaskinikan inventori SPBT.
 2. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke Yayasan Islam Kelantan / Kementerian Pendidikan Malaysia.

 

– Cadangan Buku Bacaan Tambahan :

 1. Mendapatkan maklumat dari ketua panitia / guru kanan matapelajaran.
 2. Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.

iii. Memaklumkan kepada pengetua / guru besar / guru penolong kanan HEM.

 

 • Menyediakan senarai buku teks bagi setiap tingkatan untuk diedarkan kepada murid yang tidak mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan).

 

8) Jawatan Kuasa Pusat Sumber/Perpustakaan

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi                       : Penolong Kanan

Setiausaha                   : Puan Noorizan bt Harun

AJK                               : 1) Puan Noriah bt Taib

2) Puan Wan Minah Bt Wan Hassan

3) Ustazah Wan Aida Madiha Bt Wan Abdullah

 

Senarai Tugas Guru:

 1. Mengurus pelantikan pengawas maktabah.
 2. Menyediakan Peraturan Am dan Peraturan Khas penggunaan maktabah.

 

 1. Memastikan peraturan ini difahami dan dipatuhi oleh semua murid.
 2. Melatih pengawas maktabah yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di perpustakaan.
 3. Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan.
 4. Menyediakan senarai buku yang patut dibeli mengikut keutamaan.
 5. Menguruskan pembelian buku.
 6. Merekodkan buku perolehan dalam buku stok.
 7. Mengkelaskan buku mengikut sistem yang digunakan di sekolah.
 8. Melaksanakan aktiviti-aktiviti tahunan seperti menganjurkan pertandingan kuiz, mengadakan pameran, meneka buku, bercerita, perbincangan mengenai buku, ceramah, seminar dan pertandingan membaca.
 9. “Merawat” buku.
 10. Menguruskan hapuskira buku.
 11. Membuat laporan tahunan untuk rekod.
 12. Memastikan keselesaan dan kebersihan bilik maktabah.
 13. Menyimpan guntingan akhbar-akhbar dan kertas soalan-soalan peperiksaan untuk rujukan.
 14. Menyediakan rekod penggunaan maktabah.
 15. Senarai Tugas Guru Bahan Bantu Mengajar BBM / APD.
 16. Memastikan Bahan Bantu Mengajar sentiasa dalam keadaan baik.
 17. Melaporkan kepada penyelaras BBM jika berlaku sebarang kerosakan atau kehilangan.
 18. Mengemas, menyimpan dan menentukan bahan bantu mengajar tersebut sentiasa selamat dan tidak rosak selepas digunakan
 19. Mengadakan peraturan dan tatacara penggunaan BBM.
 20. Menguruskan penggunaan BBM.
 21. Membantu pengetua / guru besar dalam urusan pemilihan dan sebut-harga bahan bantu mengajar.
 22. Menggalakkan penggunaaan BBM dalam pengajaran dan direkodkan dengan kemas.
 23. Memastikan bilik BBM sentiasa kemas dan ceria.
 24. Menyediakan laporan tahunan BBM.

 

 

 1. BAHAGIAN C

HAL EHWAL PELAJAR

 

1) Jawatan Kuasa Disiplin & HEP

Pengerusi           : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi  : Penolong Kanan HEM

Setiausaha         : En Sahabudin b Muhamad

AJK                       : 1) En Mohd Khalil B Ramli

2)En Zulfadhli Mohd Nasir

3) En Mohd Idris Fauzi

4) Puan Noriah Taib

5) Puan Robiah bt Daud

Senarai Tugas:

 1. Membantu pengetua / guru besar merangka peraturan sekolah.
 2. Memastikan penerapan dan penghayatan nilai-nilai Islam dipraktikkan di sekolah.

 

 1. Memastikan peraturan sekolah dikuatkuasakan dan dipatuhi.
 2. Mengambil tindakan terhadap kes-kes salahlaku murid.
 3. Melaksanakan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua / guru besar.
 4. Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa/ penjaga dalam menangani masalah disiplin.
 5. Bertanggungjawab menimbulkan semangat kekitaan dan semangat cintakan sekolah dalam kalangan murid dan guru.
 6. Mencatatkan semua kes disiplin yang telah diambil tindakan dalam borang disiplin/buku laporan disiplin.
 7. Melaporkan kes disiplin yang telah diambil tindakan dalaman kepada Penolong Kanan HEM seminggu sekali.
 8. Menghubungi pihak polis (jika perlu).
 9. Bekerjasama dengan semua guru bertugas untuk meronda kawasan sekolah (spot check).
 10. Memberi maklumat kepada guru penolong kanan HEM berhubung kes-kes yang serius seperti:
 11. Penyalahgunaan dadah.
 12. Bahan-bahan lucah.
 • Peras ugut.
 1. Kumpulan haram.
 2. Bohsia / bohjan.
 • Khalwat dan lain-lain.
 1. Bersedia bertugas pada bila-bila masa terutama pada hari-hari yang

difikirkan perlu seperti:

 1. Hari terakhir peperiksaan awam.
 2. Hari Sukan.
 • Hari Keluarga.
 1. Majlis-majlis sekolah
 2. Berkerjasama dan sentiasa berhubung rapat dengan guru Bimbingan dan Kaunseling untuk membantu serta menyelesaikan masalah murid.
 3. Memberi maklumat yang diperlukan kepada Lembaga Pengawas Sekolah.

 

 

2) Jawatan Kuasa Dakwah dan Kaunseling

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi            : Penolong Kanan HEM

Setiauasaha     : Puan Robiah bt Daud

AJK                   : 1) Puan Wan Aida Madiha Wan Abdullah

2) En Sahabudin b Muhamad

Senarai Tugas:

 1. Khidmat Unit Bimbingan, Kaunseling dan Kerjaya (UBKK) meliputi semua aspek bimbingan dan kaunseling iaitu :
 1. Bimbingan Pelajar iaitu membantu murid mengatasi masalah peribadi dan pelajaran melalui sesi kauseling individu atau kelompok.
 2. Bimbingan Kerjaya iaitu mengelolakan pertandingan, ceramah-ceramah, kursus-kursus yang berkaitan dengan kerjaya
 3. Bimbingan Sosial.

 

 1. Bimbingan Sahsiah
 2. Bimbingan Psikologi.
 3. Bimbingan Pencegahan Dadah / Aids.
 1. Menyediakan perancangan tahunan yang berfaedah dan berkesan.
 2. Mengelolakan program orientasi :
 1. Penerapan budaya sekolah bagi tingkatan satu, empat dan enam.
 2. Penerangan mengenai sukatan dan pemilihan mata pelajaran di peringkat sekolah (YIK dan KBSM).
 3. Pemilihan mata pelajaran elektif di peringkat menengah atas.
 1. Merancang program pembangunan sahsiah.
 2. Melantik naqib dan naqibah usrah.
 3. Melaksanakan program-program dakwah, latihan dan kepemimpinan.
 4. Mengadakan sambutan hari kebesaran Islam.
 5. Mengadakan program ihya Ramadhan.
 6. Merancang dan menyelenggara masjid dan musalla sekolah.
 7. Menyediakan jadual waktu beribadah secara berjemaah di surau.
 8. Menyelaras program-program dakwah yang dianjurkan oleh agensi-agensi luar.
 9. Memastikan program-program penghayatan akhlak dilaksanakan mengikut jadual.
 10. Mengenalpasti murid-murid yang memerlukan bimbingan dan tarbiyah islamiyyah.
 11. Memastikan sahsiah islamiyyah dipraktikkan oleh murid sepanjang waktu Persekolahan.
 12. Bacaan al-Quran pagi.

 

3) Jawatan Kuasa Tabung Kebajikan Pelajar serta Biasiswa

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi            : Penolong Kanan HEM

Setiauasaha     : Ustazah Khadijah bt Hamat

AJK                   :  1) Puan Noriah Bt. Taib

2) Puan Robiah bt Daud

 

Senarai Tugas:

 1. Mengurus hal ehwal murid yang memerlukan bantuan khusus seperti:
 2. Murid miskin.
 3. Kemalangan.

iii. Rawatan berterusan (penyakit kronik).

 1. Kematian.
 2. Kecemasan / bencana.
 3. Biasiswa / bantuan.
 4. Mengkaji dan mendapatkan senarai nama murid yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan.
 5. Merancang program untuk mengutip sumbangan di samping meningkatkan keprihatinan murid terhadap kebajikan.
 6. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh pengetua / guru besar.
 7. Menubuhkan tabung dan membuka akaun bank kebajikan pelajar.
 8. Menubuhkan unit hilang / jumpa.
 9. Dengan kerjasama guru bimbingan dan kaunseling / kerjaya menguruskan segala yang berhubung dengan kebajikan murid

 

 1. Mengurus tuntutan / pampasan insuran takaful.
 2. Pengurusan Biasiswa:
 3. Meneliti pekeliling dari Yayasan Islam Kelantan, KementerianPendidikan Malaysia dan pihak penaja untuk memastikan syarat dipatuhi.
 4. Menyimpan rekod pemegang biasiswa mengikut jenis dan tingkatan.

iii. Mengedarkan borang biasisiwa kepada murid tingkatan satu, empat dan enam mengikut masa tawaran.

 1. Menyemak borang biasiswa, menentukan tarikh penghantaran,membuat penilaian dan perakuan.
 2. Memastikan bantuan biasiswa dibankkan dan diagihkan dengan

segera.

 1. Menyemak daftar pemegang biasiswa mengikut tingkatan setiap semester.

vii. Memberitahu ibu bapa/penjaga murid yang mendapat biasiswa.

viii. Menyediakan polisi berpandukan peruntukan-peruntukan tertentu untuk dilaksanakan.

 1. Mengurus permohonan murid-murid untuk diluluskan
 2. Menjalankan tugastugas lain yang diarahkan oleh pengetua / guru besar dari semasa  ke semasa.

10 Prestasi Pemegang Biasiswa:

 1. Menyemak prestasi pemegang biasiswa dan menyampaikan laporan kepada guru penolong kanan HEM.
 2. Menghantar surat amaran kepada ibu bapa / penjaga bagi pemegang biasiswa yang prestasinya merosot
 3. Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai akaun simpanan di Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) / Bank Muamalat.
 4. Menentukan daftar buku / rekod penerimaan cek / baucer di pejabat.
 5. Mewujudkan borang kawalan pengeluaran dan penggunaan wang biasiswa.
 6. Memastikan semua buku akaun pemegang biasiswa disimpan di pejabat sekolah.
 7. Menentukan semua dokumen disimpan dengan selamat.

 

 

Guru Biasiswa

 1. Menyelaras semua jenis biasiswa dan dermasiswa supaya tidak ada murid murid yang mendapat anugerah lebih daripada satu.
 2. Mengagihkan  borang-borang            biasiswa          dan      dermasiswa dan mengumpulkannya.
 3. Memproses borang-borang permohonan bersama-sama dengan ahli jawatankuasa biasiswa dan dermasiswa.
 4. Menyimpan rekod-rekod permohonan biasiswa dan dermasiswa.
 5. Menentukan semua pemegang biasiswa mempunyai buku bank dan menyerahkan buku-buku itu kepada guru biasiswa atau kerani.
 6. Mengambil tindakan tegas ke atas pemegang-pemegang yang tidak menggunakan biasiswa dan dermasiswa dengan betul dengan cara menulis surat amaran kepada penjaga-penjaga dengan pengetahuan pengetua / guru besar dan menyimpan salinan-salinan itu sebagai rekod.
 7. Mengadakan perjumpaan dengan ibu bapa atau penjaga yang pemegang-pemegang biasiswa atau dermasiswa yang merosot di dalam percapaian akademiknya atau mempunyai masalah disiplin.
 8. Mengurus kelincinan mengeluarkan wang.

 

 

 1. Menyimpan rekod kemajuan akademik pemegang-pemegang biasiswa.
 2. Menyediakan laporan kemajuan akademik atau disiplin kepada pihak yang memberi biasiswa atau dermasiswa dan pihak-pihak tertentu.
 3. Mengurus sijil pertukaran biasiswa kepada murid-murid yang menerima biasiswa yang bertukar sekolah lain.
 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / guru besar dari semasa ke semasa.

 

 

4) Jawatan Kuasa Masjid

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi            : Penolong Kanan HEM

Setiauasaha     : En Sahabudin Muhamad

AJK                   : 1) En Mohd Idris Fauzi

2) Puan Robiah bt Daud

3) En Shaari Yusoff

 

5) Jawatan Kuasa Kebersihan Dan Keceriaan

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi               : Penolong Kanan HEM

Setiausaha          : Puan Norizan Bt Che Amat

AJK                      :1) En Sahabudin b Muhamad

2) Puan Noriah Bt Taib

3) En Mohd Idris Bin Fauzi

 

 

 

SENARAI GURU KELAS/TINGKATAN

Darjah 1                      : Ustazah Noriah Bt Taib

Darjah 2                      : Ustazah Robiah Bt Daud

Darjah 3                      : Cikgu Wan Minah Bt Wan Hasan

Darjah 4                      : Cikgu Norizan Binti Che Amat

Darjah 5                      : Cikgu Noorizan bt Harun

Darjah 6                      : Cikgu Shaari Bin Yusoff

Ting. 1             : Ustazah Khadijah Hamat

Ting. 2             : Ustazah Wan Aida Madiha Wan Abdullah

Ting. 3             : Ustaz Sahabudin Muhamad

 

 1. BAHAGIAN D

 

KO-KURIKULUM

 

1)         Jawatan Kuasa Ko-Kurikulum

Pengerusi        : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi            : Penolong Kanan HEM

Setiausaha       : En Muhammad Idris Bin Fauzi

AJK                  : 1) En Zulfadhli Abd Nasir

2) En Shaari Bin Yusoff

3) Puan Wan Aida Madiha Wan Abdullah

4) Puan Khadijah Bt Hamat

5) Puan Norizan Bt Che Amat

6) En Sahabudin b Muhamad

 

Senarai Tugas:

 1. Merancang dan menentukan jenis penubuhan, bilangan persatuan, kelab,pertubuhan beruniform dan sukan yang perlu ada di sekolah untuk diajukan kepada majlis perancang sekolah.
 2. Merangka dan menyelaras hari, masa dan tempoh untuk kegiatan persatuan, kelab, pertubuhan beruniform, sukan dan permainan
 3. Merangka dan mengendalikan program tahunan seperti kejohanan olahraga, merentas desa dan lain-lain yang diputuskan oleh majlis perancang / kerja sekolah.
 4. Merancang kegiatan atau aktiviti untuk menarik minat murid supaya cergas dalam program-program kokurikulum
 5. Merancang bajet yang terlibat dalam semua aktiviti sukan / permainan,kelab / persatuan badan beruniform dan aktiviti pertandingan samada di peringkat sekolah, zon, negeri dan kebangsaan (KESSUMA dan MIISMAM).
 6. Menyelia dan mengelola papan pameran kokurikulum untuk pengetahuan umum dalam kawasan sekolah.
 7. Merancang dan merangka program dan aktiviti untuk murid-murid supaya dapat membentuk sifat-sifat kepimpinan, kerjasama, berdikari, taat dan patuh kepada peraturan.
 8. Sentiasa memantau setiap jadual pertandingan, latihan dan pertandingan dalam semua aktiviti kokurikulum demi pencapaian para atlet atau perserta murid mencapai kejayaan cemerlang.
 9. Merancang dan mengemaskini unit persijilan bagi memastikan para murid yang terlibat dalam semua aspek pertandingan memperolehi sijil masing-masing dengan baik.
 10. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – rancangan jangka panjang /pendek.

–    Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

–    Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.

–    Menentukan takwim dan jadual aktiviti.

–    Memastikan penglibatan murid menyeluruh.

–    Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah / negeri / kebangsaan.

–    Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.

–    Menentukan tarikh temasya sukan sekolah, merentas desa, hari kokurikulum dan kegiatan lain.

 

–    Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan aktiviti tahunan serta mengemaskini buku rekod aktiviti kokurikkulm.

–    Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.

–    Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.

–    Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.

 

 

2)         Guru Rumah Pasukan

 1. A) Rumah Merah : En Zulfadhli Bin Mohd Nasir
 2. B) Rumah Biru : En Sahabudin b Muhamad
 3. C) Rumah Hijau : Puan Norizan bt Che Amat
 4. D) Rumah Kuning : Puan Noriah bt Taib

 

3)         Guru Sukan & Permainan

 1. A) Bola Jaring : Wan Aida Madiha Wan Abdullah & Puan Norizan Che Amat
 2. B) Bola Tampar : Puan Shamsuzana Bt Ismail & En Mohd Khalil b Ramli
 3. C) Badminton/Pingpong : En Shaari Yusoff & En Mohd Khalil Bin Ramli
 4. D) Bola Sepak : En Sahabudin b Muhamad & Cikgu Zulfadhli Mohd Nasir
 5. E) Sepak Takraw : En Mohd Idris Fauzi

 

4) Jawatan Kuasa Persatuan/Kelab

Pengerusi                    : Tuan Pengetua

Naib Pengerusi            : Penolong Kanan HEM

Bahasa Arab                : Ustazah Khadijah bt Hamat

Bahasa Inggeris           : Cikgu Zulfadhli bin Abd Nasir

Bahasa Melayu           : Puan Noorizan bt Harun

Senarai Tugas:

 1. Membentuk Jawatankuasa persatuan / kelab.
 2. Memastikan aktiviti persatuan / kelab selaras dengan objektif sekolah / YIK dan mempunyai peraturan / perlembagaan.
 3. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar, serta memastikan perlaksanaan aktiviti berjalan mengikut jadual yang dirancang. Contohnya jenis-jenis pertandingan Antara kelab/persatuan.
 4. Menyediakan anggaran pendapatan dan perbelanjaan.
 5. Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan serta Difailkan.
 6. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar/disebarkan di kalangan ahli.
 7. Bekerjasama dengan pihak sekolah untuk menjayakan aktiviti-aktiviti seperti Hari Kokurikulum, Hari Ucapan, Hari Guru dan lain-lain.
 8. Mengurus surat menyurat berkaitan dengan Kelab/Persatuan serta segala keperluan untuk kegiatan sekolah.
 9. Mencadangkan nama ahli-ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum.
 10. Memamastikan perjalanan Koperasi mengikut Undang-undang Kecil Koperasi serta pengurusan jualbeli berjalan dengan baik dan betul.
 11. Memastikan Buku Stok serta kewangan sentiasa dikemaskini dan diuruskan dengan baik

 

4.1 ) Persatuan & Kelab

 

 1. A) Persatuan Bahasa Arab

            Setiausaha                  : Puan Khadijah bt Hamat

AJK                              :1) Puan Robiah bt Daud

2) En Sahabudin Muhamad

 

 1. B) Persatuan Bahasa Melayu

Setiausaha                  : Puan Noorizan bt Harun

AJK                              : 1) Puan Norizan Bt Che Amat

2) Puan Wan Minah Bt Wan Hassan

 

 1. C) Persatuan Bahasa Inggeris

Setiausaha                  : En Mohd Zulfadhli b Abd Nasir

 

 1. D) Persatuan Sains

Setiausaha                  : En Shaari Bin Yusoff

 

 1. F) Kelab Komputer

Setiausaha                  : En Zulfadhli Abd Nasir

AJK                              : 1) Puan Shamsuzana Bt Ismail

2) En Mohd Khalil b Ramli