1. Merancang dan menentukan jenis penubuhan, bilangan persatuan, kelab,pertubuhan beruniform dan sukan yang perlu ada di sekolah untuk diajukan kepada majlis perancang sekolah.
  2. Merangka dan menyelaras hari, masa dan tempoh untuk kegiatan persatuan, kelab, pertubuhan beruniform, sukan dan permainan
  3. Merangka dan mengendalikan program tahunan seperti kejohanan olahraga, merentas desa dan lain-lain yang diputuskan oleh majlis perancang / kerja sekolah.
  4. Merancang kegiatan atau aktiviti untuk menarik minat murid supaya cergas dalam program-program kokurikulum
  5. Merancang bajet yang terlibat dalam semua aktiviti sukan / permainan,kelab / persatuan badan beruniform dan aktiviti pertandingan samada di peringkat sekolah, zon, negeri dan kebangsaan (KESSUMA dan MIISMAM).
  6. Menyelia dan mengelola papan pameran kokurikulum untuk pengetahuan umum dalam kawasan sekolah.
  7. Merancang dan merangka program dan aktiviti untuk murid-murid supaya dapat membentuk sifat-sifat kepimpinan, kerjasama, berdikari, taat dan patuh kepada peraturan.
  8. Sentiasa memantau setiap jadual pertandingan, latihan dan pertandingan dalam semua aktiviti kokurikulum demi pencapaian para atlet atau perserta murid mencapai kejayaan cemerlang.
  9. Merancang dan mengemaskini unit persijilan bagi memastikan para murid yang terlibat dalam semua aspek pertandingan memperolehi sijil masing-masing dengan baik.
  10. Merancang aktiviti kokurikulum sekolah – rancangan jangka panjang /pendek.

–    Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

–    Menentukan peraturan kokurikulum sekolah.

–    Menentukan takwim dan jadual aktiviti.

–    Memastikan penglibatan murid menyeluruh.

–         Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah / negeri / kebangsaan.

–    Memastikan guru mematuhi takwim dan jadual kokurikulum.

–         Menentukan tarikh temasya sukan sekolah, merentas desa, hari kokurikulum dan kegiatan lain.

–         Menilai aktiviti kokurikulum dan membuat laporan aktiviti tahunan serta mengemaskini buku rekod aktiviti kokurikkulm.

–         Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan untuk elit dilaksanakan di sekolah.

–         Membuat anggaran perbelanjaan dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan.

–         Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan murid yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.