FALSAFAH PENDIDIKAN YIK

Pendidikan Islam sebagaimana yang terangkum pengertiannya dalam istilah-istilah tarbiah, ta’lim, ta’dib, irsyad dan tadris adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu muslim sebagai hamba Allah dan khalifahnya di bumi secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi rohani, aqliah, akidah, emosi dan jasmani berdasarkan kepada ajaran Islam.

MATLAMAT PENDIDIKAN YIK

Matlamat Pendidikan Yayasan Islam Kelantan ialah melahirkan muslim yang beriman,berakhlak mulai, berpengtahuan dan beramal soleh dan layak berkhidmat untuk membangun keluarga,Masyarakat, Negara dan ummah.

Insan yang memiliki dan menyamakan dan menyampaikan ciri-ciri berikut :

  1. Beriman dan taat kepada Allah
  2. Berilmu Pengetahuan
  3. Berakhlak mulia
  4. Beramal Soleh
  5. Berkhidmat untuk masyarakat dan negara
  6. Memiliki sakhsiah yang seimbang